मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय मे २०१७

वैश्य विजय एप्रिल २०१७

वैश्य विजय मार्च २०१७

वैश्य विजय फेब्रुवारी २०१७
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  
<< previous next >>

Form No.: 364
आडनाव: गांगण (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन: ५२ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: Msc (Statistics)
मासिक उत्पन्न रुपये: 13,000/-
view details
Form No.: 363
आडनाव: खेडेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन: ४२ किलो
Blood Group: O+ve
शिक्षण: M.Com., CA IPCC, ICAI
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 360
आडनाव: मनोरे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ५ इंच
वजन: ६५ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Com., M.Com. (Finance)
मासिक उत्पन्न रुपये: 24,000/-
view details
Form No.: 359
आडनाव: कामेरकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: BSC (Biotechnology)
मासिक उत्पन्न रुपये: 27,000/-
view details
Form No.: 355
आडनाव: खातू (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन: ५० किलो
Blood Group: AB+ve
शिक्षण: MSc. (Biotechnology)
मासिक उत्पन्न रुपये: 35,000/-
view details

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  
<< previous next >>