मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
All donations are exempted under 80 G
click to view certificate

Please Click Here (GR Copy)

 

वैश्य विजय   (मासिक)

जानेवारी २०१३

फेब्रुवारी २०१३  

मार्च २०१३ 

एप्रिल २०१३ 

मे २०१३

जून २०१३ 

जुलै २०१३ 

ऑगस्ट २०१३

सप्टेंबर २०१३

 ऑक्टोबर २०१३

नोव्हेंबर २०१३

डिसेंबर २०१३

जानेवारी 2014

फेब्रुवारी 2014

 

 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108  
<< previous next >>

Form No.: 9769
आडनाव: कानडे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1983
उंची: ५ फूट १ इंच
वजन: ७५ किलो
Blood Group:
शिक्षण: SSC fail
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 9766
आडनाव: कोलगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन: ४५ ते ५० किलो
Blood Group: O+ve
शिक्षण: B.Com, Computer, C.A. (running)
मासिक उत्पन्न रुपये: 12,000.00
view details
Form No.: 9764
आडनाव: वायकूळ (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन: ५५ किलो
Blood Group: A-B Positive
शिक्षण: M.A. (bharat natyam)
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 9734
आडनाव: शेळके (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन:
Blood Group: B +ve
शिक्षण: B.M.S.
मासिक उत्पन्न रुपये: 22,000.00
view details
Form No.: 9761
आडनाव: चिखले (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५ फूट १ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.Sc., DPharm, MBA
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000.00
view details

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108  
<< previous next >>