मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
All donations are exempted under 80 G
click to view certificate

Please Click Here (GR Copy)

 

वैश्य विजय   (मासिक)

जानेवारी २०१३

फेब्रुवारी २०१३  

मार्च २०१३ 

एप्रिल २०१३ 

मे २०१३

जून २०१३ 

जुलै २०१३ 

ऑगस्ट २०१३

सप्टेंबर २०१३

 ऑक्टोबर २०१३

नोव्हेंबर २०१३

डिसेंबर २०१३

जानेवारी 2014

फेब्रुवारी 2014

 

 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109  
<< previous next >>

Form No.: 10001
आडनाव: शेटये (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1980
उंची: ५फुट २इंच
वजन:
Blood Group: AB+
शिक्षण: B.COM
मासिक उत्पन्न रुपये: 20,000/-
view details
Form No.: 9994
आडनाव: तेलंगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फुट ३ इंच
वजन:
Blood Group: A +ve
शिक्षण: B.Tech (FOOD ENGG.) MSC
मासिक उत्पन्न रुपये: 20,000/-
view details
Form No.: 10022
आडनाव: बेंडके (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फुट २ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: PG IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
मासिक उत्पन्न रुपये: 20,000/-
view details
Form No.: 10018
आडनाव: कोलगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1977
उंची: ५ फुट १ इंच
वजन:
Blood Group: B +ve
शिक्षण: B.Com. Photoshop
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details
Form No.: 10017
आडनाव: कोलते (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फुट २ इंच
वजन: ६७ किलो
Blood Group: O +ve
शिक्षण: MBBS
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109  
<< previous next >>