मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  
<< previous next >>

Form No.: 39
आडनाव: आडविलकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.E. Electrical
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10
आडनाव: कोळवणकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन:
Blood Group: AB+ve
शिक्षण: B.Com., MS-CIT
मासिक उत्पन्न रुपये: 12,000/-
view details
Form No.: 23
आडनाव: कामेरकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ८ इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Sc. in Fashion Designing
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 12
आडनाव: कोलगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: F.T.D. 3 Years
मासिक उत्पन्न रुपये: 10,000/-
view details
Form No.: 41
आडनाव: रेडीज (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1980
उंची: ५ फूट
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.Com
मासिक उत्पन्न रुपये: 3.60/- PA
view details

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  
<< previous next >>