मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय जुलै २०१६

वैश्य विजय जून २०१६

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  
<< previous next >>

Form No.: 10629
आडनाव: सकरे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची:
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: B.A.
मासिक उत्पन्न रुपये: 18000
view details
Form No.: 10617
आडनाव: मनोरे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५.५
वजन: ६५
Blood Group: A+
शिक्षण: BCOM MBA (finance)
मासिक उत्पन्न रुपये: 22000
view details
Form No.: 10578
आडनाव: पोवार (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५.३
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.E. (Electronics & Telecommunication) ME (EXTC)
मासिक उत्पन्न रुपये: 45000
view details
Form No.: 10656
आडनाव: कोरगावकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1983
उंची:
वजन: ४८
Blood Group: B +VE
शिक्षण: M.Pharmcy
मासिक उत्पन्न रुपये: 80000
view details
Form No.: 10618
आडनाव: कोकाटे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1984
उंची: ५.१
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.E. MBA
मासिक उत्पन्न रुपये: 100000
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  
<< previous next >>