मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>

Form No.: 115
आडनाव: पावसकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: B.Com.
मासिक उत्पन्न रुपये: 27,000/-
view details
Form No.: 121
आडनाव: गांगण (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: B.E. Computer
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details
Form No.: 118
आडनाव: कोकाटे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन: ५२ किलो
Blood Group: AB+ve
शिक्षण: B.E. (Electical)
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 117
आडनाव: हाटकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट १ इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Sc. (Textile & Fashion)
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 108
आडनाव: साखरे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ४ फूट ८ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: B.E. (Electrical)
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>