मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय जुलै २०१६

वैश्य विजय जून २०१६

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  
<< previous next >>

Form No.: 10614
आडनाव: मांजरेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५.५
वजन: ५५
Blood Group: B +ve
शिक्षण: MCOM
मासिक उत्पन्न रुपये: 20000
view details
Form No.: 10613
आडनाव: देवळेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५.१
वजन:
Blood Group: A +ve
शिक्षण: B.COM Bharatnatyam Visharad
मासिक उत्पन्न रुपये: 18000
view details
Form No.: 36
आडनाव: थरवळ (विधवा)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.३
वजन:
Blood Group: B +ve
शिक्षण: BA MSCIT Computer Course
मासिक उत्पन्न रुपये: 10000
view details
Form No.: 10603
आडनाव: जागुष्टे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.४
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: BSC Dip in Nutrition and diatision
मासिक उत्पन्न रुपये: 22000
view details
Form No.: 10600
आडनाव: काणेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५.४
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: BCOM MBA (Finance)
मासिक उत्पन्न रुपये: 100000
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  
<< previous next >>