मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय जुलै २०१६

वैश्य विजय जून २०१६

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  
<< previous next >>

Form No.: 10637
आडनाव: शेट्ये (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची:
वजन:
Blood Group: A+
शिक्षण: B.E. (Computer)
मासिक उत्पन्न रुपये: 30000
view details
Form No.: 10621
आडनाव: कानडे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची:
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: Master in Bio-Technology, TEXAS AM University U.S.A.
मासिक उत्पन्न रुपये: 250000
view details
Form No.: 10620
आडनाव: रेडीज (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५.११
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: B.A. (Arthshastra)
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10298
आडनाव: पारकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५.३ १/२
वजन: ५३
Blood Group: O+
शिक्षण: B.E. (Computer Science)
मासिक उत्पन्न रुपये: 30000
view details
Form No.: 10616
आडनाव: साठे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५.३
वजन:
Blood Group: O +ve
शिक्षण: BAMS
मासिक उत्पन्न रुपये: 18000
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  
<< previous next >>