मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  
<< previous next >>

Form No.: 10441
आडनाव: जगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.E. (Computer)
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details
Form No.: 10440
आडनाव: कुडाळकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ७ इंच
वजन: ४८ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: H.S.C., DEd., B.A. Appeared
मासिक उत्पन्न रुपये: 18,000.00
view details
Form No.: 10327
आडनाव: गांगण (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन: ५५ किलो
Blood Group: B+ve
शिक्षण: B.E. (Electronics)
मासिक उत्पन्न रुपये: 5 Lakhs P.A.
view details
Form No.: 10207
आडनाव: मुंगी (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट ८ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: M.E. (Foundation Engg)
मासिक उत्पन्न रुपये: 45,000.00
view details
Form No.: 9830
आडनाव: शिरगावकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट १ इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: H.Sc., MSCIT, Tally
मासिक उत्पन्न रुपये: 8,000.00
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  
<< previous next >>