मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>

Form No.: 10764
आडनाव: टाकळे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1984
उंची: ५.१
वजन:
Blood Group: A+
शिक्षण: B.A. Dip in Fashion Desigining
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10763
आडनाव: थरवळ (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५.३
वजन: ५४
Blood Group: A+
शिक्षण: B.SC. (IT)
मासिक उत्पन्न रुपये: 190000
view details
Form No.: 10745
आडनाव: कोळवणकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची:
वजन:
Blood Group: B +VE
शिक्षण: SSC
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10722
आडनाव: लंकेश्री (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1982
उंची: ५.३
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: BCOM
मासिक उत्पन्न रुपये: 20000
view details
Form No.: 10748
आडनाव: कोलगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५.५
वजन: ५४
Blood Group: B +VE
शिक्षण: BCA
मासिक उत्पन्न रुपये: 18000
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>