मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय मे २०१७

वैश्य विजय एप्रिल २०१७

वैश्य विजय मार्च २०१७

वैश्य विजय फेब्रुवारी २०१७
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>

Form No.: 770
आडनाव: शिरगांवकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५ फूट ५ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: B.E. (Computer), M.B.A. (IT)
मासिक उत्पन्न रुपये: 16,000/-
view details
Form No.: 765
आडनाव: सोनटक्के (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.E. Biotechnology, M.Tech Biotechnology
मासिक उत्पन्न रुपये: 33,000/-
view details
Form No.: 738
आडनाव: बिजम (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1993
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन: ५० किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: 12th (Parlor Course)
मासिक उत्पन्न रुपये: 8500/-
view details
Form No.: 760
आडनाव: पारकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट ७ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: M.Com., L.L.B., C.A. Inter (P.C.C.)
मासिक उत्पन्न रुपये: 35,000/-
view details
Form No.: 750
आडनाव: हेगिष्टे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फूट ० इंच
वजन: ५४ किलो
Blood Group: B+ve
शिक्षण: Done CMLT , B.A. PASS, Certificate in Medical Lab Technology
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000/-
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
<< previous next >>