मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
All donations are exempted under 80 G
click to view certificate

Please Click Here (GR Copy)

 

वैश्य विजय   (मासिक)

जानेवारी २०१३

फेब्रुवारी २०१३  

मार्च २०१३ 

एप्रिल २०१३ 

मे २०१३

जून २०१३ 

जुलै २०१३ 

ऑगस्ट २०१३

सप्टेंबर २०१३

 ऑक्टोबर २०१३

नोव्हेंबर २०१३

डिसेंबर २०१३

जानेवारी 2014

फेब्रुवारी 2014

 

 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105  
<< previous next >>

Form No.: 9653
आडनाव: केसरकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1980
उंची: ५ फुट २ इन्च
वजन: ५५ किलो
Blood Group: AB +ve
शिक्षण: B.A., B.ED
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 8591
आडनाव: हेगिष्टे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फुट
वजन: ४८ किलो
Blood Group: B +ve
शिक्षण: C.M.L.T. Pathology, B.A.Passed
मासिक उत्पन्न रुपये: 11,000/-
view details
Form No.: 9697
आडनाव: वाळके (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1985
उंची: ५ फुट २ इन्च
वजन: ५२ किलो
Blood Group: A +ve
शिक्षण: B.com
मासिक उत्पन्न रुपये: 3,30,000/-
view details
Form No.: 9686
आडनाव: सापळे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1982
उंची: ५ फुट ३ इन्च
वजन: ५० किलो
Blood Group: B +ve
शिक्षण: Engineer in Electronics & Telecommunication from S.N.D.T.Santacruz
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 9071
आडनाव: लाड (घटस्फोटीत)
जन्मतारीख: 1979
उंची: ५ फुट ३ इन्च
वजन: ५० किलो
Blood Group:
शिक्षण: S.Y.Bcom Pass
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000/-
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105  
<< previous next >>