मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  
<< previous next >>

Form No.: 10549
आडनाव: संसारे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५.२
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.A.M.S MD AYURVED
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10548
आडनाव: संसारे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५.४
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: HSC DIP IN FASHION DESIGNING
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10535
आडनाव: रोगे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५.२
वजन: ५२
Blood Group: A+
शिक्षण: B.COM. DIP IN FERTINAMAS
मासिक उत्पन्न रुपये: 260000
view details
Form No.: 10559
आडनाव: पाटणकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.३
वजन:
Blood Group: B +VE
शिक्षण: B.A. & TEXTILE DESIGNING
मासिक उत्पन्न रुपये: 360000
view details
Form No.: 10557
आडनाव: चिखले (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.१
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: BSC DFANA MBA
मासिक उत्पन्न रुपये: 21000
view details

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  
<< previous next >>